cd Ájfalusi utca végig bazsarózsa

Termék jellemzői

Vargyas Lajos 1939 őszén a Néprajzi Intézet gyakornokaként Kodály utasítására kereste fel Áj falut, hogy a Pátria lemezsorozathoz énekeseket keressen. Egy évvel később Kodály fölvetette Vargyasnak, nem lenne-e kedve doktori disszertációnak feoldolgozni a falu teljes zenei életét és Ájról egy népzenei falumonográfiát készíteni. Vargyas elvállalta a feladatot és 1940 folyamán hónapokat töltött a faluban. A mindennapi életet figyelte és lejegyezte, lekottázta a dalokat, fölírta a velük kapcsolatos megjegyzéseket, észrevételeket. Így gyűlt össze ez - a maga nemében páratlan - áji népdalgyűjtemény: megközelítőleg 1200 dal, méghozzá nem egy holttá merevedett alakban, hanem úgy, ahogy azok 1940-ben a közösségi használatban éltek, vagyis mindegyik dal két-három-öt-tíz, olykor akár húsz énekestől is följegyezve, gondos föltüntetésével annak, ki, mit, hol és mennyiben változtatott rajta a többiekhez képest, akár a dallamon, akár a szövegen. Nem volt a magyar népzenetudomány történetében sem azelőtt, sem azóta hasonló részletességű és alaposságú feltárása egy falu zenei világának.
A régi disszertációt e lemez megjelenésével párhuzamosan újra kiadták, így kézenfekvő volt a gondolat, hogy most, hogy a teljes gyűjtés hatvan év múltán megjelenik, újra visszatérjenek a néprajzkutatók Ájba, s megkeressék: ki él még azokból az énekesekből, akik a könyv anyagát annak idején oly készségesen Vargyas Lajos ceruzája alá daloldát. A CD tehát egyaránt tartalmaz 1939-40-es és 1999-es felvételeket.

1. A népdalkör csokrai I. / Bunches of the folksong circle I.
2. Katonanóták / Soldiers? songs
3. Aki a legtöbb dalra emlékezett / The One That Remembers Most Songs
4. Aki kisfiúként ott volt az 1939-es fonográf-felvételnél és tanult / The one that was a small boy when the phonograph recording was made in 1939 and learnt songs
5. Asszonyok külön-külön és együtt / Women one by one and together
6. Férfiak, asszonyok a Nyugdíjas Házban / Men, women in the old-people?s club
7. Egy énekes, aki 1865-ben született / A singer born in 1865
8. Régibb és újabb katonanóták / Old and new soldiers? songs
9. Gyermekjátékok / Children?s games
10. A népdalkör csokrai II. / Bunches of the folksong circle II.
11. A kilencvenéves dalos... / A ninety-year-old singer?
12. ... és fia / ? and her son
13. Lakodalmas dallamok / Wedding tunes
14. Egy másik régi énekes / Another old singer
15. Első világháborús katonanóták / Soldiers? songs from World War I.
16. Románcok (Aki 1939-ben maga dalolt a fonográfba) / Romances (The person who sang into the phonograph in 1939)
17. Részletek a betlehemesből / Excerpts from the Nativity cycle
18. Balladák / Ballads
19. Még három jellegzetes dal, amely nem maradhatott ki / Another three typical songs that could not be left out
20. "Így szoktunk mulatni!" (Kocsmai mulatozás) / That?s how we make merry! (revelling at the pub)

1800Ft


birds